Yhteistyö
 

Käymällä vuoropuhelua erilaisten järjestöjen välillä ja tekemällä yhteistyötä yrityksillä on mahdollisuus luoda arvokkaita yhteyksiä ja oppia järjestön toimijoista lisää. Yhteistyön avulla luodaan yrityksestä vastuullinen kuva ja toteutetaan yritykselle tärkeitä arvoja, kun taitoja ja resursseja hyödynnetään tärkeään ja merkitykselliseen tarkoitukseen. Yhteistyöllä on positiivinen vaikutus nuorempien sukupolvien näkemykseen yrityksen toiminnasta, ja siitä miten yritys kohtaa ja näkee nuoret opiskelijat arvokkaana osana yhteiskuntaa.

Yritysten tehtävänä on pääasiallisesti tehdä voittoa, eihän tappiota tekevän yrityksen ylläpitäminen ole kannattavaa. Siksipä järjestön ja yrityksen välisen yhteistyön voi ymmärtää siten, ettei vastikkeetonta yhteistyötä ole kuin poikkeustapauksissa. Yrityksen ja ainejärjestön yhteistyöstä mielenkiintoista tekee puolin ja toisin tapahtuva, molempia osapuolia hyödyttävä, yhteistyö.

Ainejärjestönä meitä kiinnostaa myös, mitä yhteistyökumppanillamme on meille tarjota. Odotamme pidemmän tähtäimen yhteistyösopimuksilta valmiutta muun muassa seuraaviin asioihin:

  • Koulutukset, vierailut ja informatiiviset tapahtumat: Yrityksen asiantuntemuksen levittäminen koulutuksien, kurssien tai yritysvierailujen muodossa. Yritysyhteistyötä on mahdollista sidostaa myös opintoihin liittämällä yritysvierailut tai -esitykset kurssien yhteyteen. Informatiivisiin tapahtumiin lukeutuvat myös erilaiset työelämään liittyvät rekrytointitapahtumat ja tilaisuudet.

  • Lahjoitukset: Yritysten on mahdollista tukea ainejärjestötoimintaa tavara- tai rahalahjoituksin. Lahjoitukset voivat olla kertaluontoisia, testamenttilahjoituksia tai yrityksen järjestämiä keräyksiä ainejärjestön hyväksi.

  • Sponsorointi: Yritykset voivat tarjota resursseja ja omaa taloudellista tukeaan ainejärjestöllemme. Sponsorointiin liittyy yleensä aina jonkin sorttinen markkinointiyhteistyö. Yrityksille tarjotaan sponsorointia vastaan useimmiten erilaista näkyvyyttä ainejärjestön tapahtumissa ja/tai muussa toiminnassa.

 

Aina kun yhteistyöstä aletaan keskustella astuu kuvioon myös yhteistyösopimus, jossa määritellään kummankin sopimuskumppanin oikeudet ja velvollisuudet. Jos yhteistyö ainejärjestö Nikolin kanssa kiinnostaa, ota rohkeasti yhteyttä osoitteeseen nikoli.hallitus@lists.oulu.fi

Sponsorointi
 

Oulun geologisen kerhon Nikoli ry:n sponsorina voit tukea ainejärjestömme toimintaa ja saada arvokasta näkyvyyttä geotieteiden, mutta myös muita luonnontieteitä opiskelevien opiskelijoiden keskuudessa. Tarjoamme sponsoreillemme eri kokoisia sponsorointipaketteja. Sponsoreiden kanssa yhteistyö on lähtökohtaisesti vuoden mittainen, mutta voimme räätälöidä yritykselle myös pidempiä sopimuksia. Isompien sponsorointien kohdalla paketit räätälöidään sisällöltään ja hinnaltaan tapauskohaisesti. Sponsoroinnin avulla kerätyt tuotot käytetään opiskelijoiden virkistystoimintaan, tapahtumiin ja excursioiden, eli opintomatkojen, järjestämiseen.

Ainejärjestömme avulla yritys saa näkyvyyttä Oulun teknillisessä että luonnontieteellisessä tiedekunnassa, sillä hallinnollisesti kuulumme teknilliseen tiedekuntaan, vaikkakin ainejärjestömme kuuluu luonnontieteellisen kattokillan alle. Kiltamme on yksi vanhimmista Oulun yliopiston ainejärjestöistä, joten yhteistyötä yritysten välillä on tehty jo usean vuoden ajan. Nikoli järjestää vuosittain pienempien tapahtumien lisäksi isompia tapahtumia yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa, joiden kautta yrityksellä on mahdollista näyttäytyä myös suuremmalle yleisölle. Näkyvyyttä tarjotaan siis tapahtumien, mainosten sekä killan oheistoiminnan kautta. Nikolin ensimmäisen vuoden opiskelijat saavat vuosittain tuliterät opiskelijahaalarit, joissa olevat mainospaikat ovat viime vuosina olleet yritysten keskuudessa erityisen haluttuja. Sponsoroimalla yritykselle voidaan järjestää myös muunlaista mainosnäkyvyyttä esimerkiksi painetun ja digitaalisen median välityksellä.

Kurkkaa alustava hinnasto sponsoroinnille ja ota rohkeasti yhteyttä Nikolin hallitukseen!

Fuksit saivat haalarinsa! Suuret kiitoks
panorama21_edited.jpg