top of page

"Geotieteiden asiantuntijuus auttaa torjumaan ilmastonmuutosta ja edistämään kestävää kehitystä. Paremmat ympäristöratkaisut ja luonnonvaroihin liittyvä päätöksenteko auttavat ratkaisemaan tieteenalan haasteita, jotka liittyvät esimerkiksi muuttuvaan maapalloon, elämän edellytyksiin, ihmisten terveyteen ja mineraalisten luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen."


Oulussa geotieteiden koulutusohjelmassa opiskelevalla on valittavanaan kaksi pääainevaihtoehtoa: maaperägeologia tai taloudellinen geologia. Opintojen kandivaiheen jälkeen suuntautumisvaihtoehdon voi valita vapaasti, eikä niihin järjestetä erillisiä soveltuvuuskokeita. Kandivaiheen opinnot koostuvat yhteisistä, kumpaankin suuntautumisvaihtoehtoon kuuluvista pakollisista perusopinnoista.
Käytännössä ensimmäisen vuoden opiskelut sisältävät laajasti peruskursseja, joissa tutkitaan maapallon ja sen eri osien syntyä, koostumusta sekä kehitystä.

 

Geologia soveltaa kemian ja fysiikan menetelmiä luonnon ymmärtämiseen, joten niiden hallitsemisesta on hyötyä. Matematiikkaa, kemiaa ja fysiikkaa käsittävät kurssit soveltavat geotieteisiin liittyviä teemoja kuten mineraaleihin liittyvää geokemiaa ja geofysikaalisiin menetelmiin liittyviä aiheita.
Peruskursseihin kuuluu perustuntemus kivilajeista ja mineraaleista. Ensimmäisenä vuonna oleellisiksi nousevat harjoitukset, joissa tunnistusta harjoitellaan käsinäytteistä ja lopulta myös mikroskoopilla. Peruskursseihin kuuluu usein luento- että harjoitusosuudet, joiden avulla syvennetään opittua käytännön tasolle. Myös kaivos- ja yritysvierailut kuuluvat oleellisesti opintoihin.

 

Myös toisen vuoden opintoihin kuuluu osaksi molempiin suuntautumisvaihtoehtoihin pakollisia kursseja, mukaanluettuna geofysiikkaa ja tilastomatematiikkaa. Toisen vuoden aikana olisi kuitenkin jo hyvä olla jonkinlainen käsitys siitä, onko suuntautumassa taloudelliseen vai maaperägeologiaan, sillä se hyödyttää esimerkiksi sivuaineopintojen valinnassa. Perusopintojen jälkeen siirrytään sujuvasti aine- ja sivuaineopintoihin, joissa valinnanvaraa riittää. Myös kenttäkurssit tulevat yleensä mukaan toisena tai kolmantena opiskeluvuotena. Mikään ei myöskään estä etenemästä omaan tahtiin ja oman mielenkiintonsa mukaan. Huomioitavaa on kuitenkin se, että useilla kursseilla pääsyvaatimuksena on jonkin aiemman kurssin hyväksytty suoritus. Opinnoistaan kannattaa kuitenkin pyrkiä muodostamaan mielekäs kokonaisuus, tarvittaessa opinnoista on hyvä käydä juttelemassa esimerkiksi Oulun yliopiston koulutuksen lähipalveluissa.


Sivuaineopinnot voi aloittaa kun se tuntuu itsestä hyvältä ja lukujärjestykseen on mahdollista lisätä sisältöä. Sivuainevalintoja tehdessä voi miettiä, mitkä opinnot olisivat mahdollisesti tarpeellisia työelämää ajatellen – mikään ei kuitenkaan estä valitsemasta opintoja oman kiinnostuksensa mukaan! Yleisiä sivuaineita ovat mm. rikastus- ja ympäristötekniikka, kemia ja fysiikka. Myös yleispätevistä luonnontieteellisen tiedekunnan sivuainekokonaisuuksista voi saada sivuainemerkinnän, mikäli opintoja on vähintään 25 opintopisteen edestä.

Aloituspaikkoja 30, joista 21 paikkaa varataan ensikertalaisille.

Valintatavat:

• todistuspisteet

• valintakoepisteet

microscope-2504292_960_720.jpg
DSCF5063.JPG
IMG_2860.JPG
bottom of page