top of page
vujubanneri

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Oulun yliopiston geologinen kerho Nikoli ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 11.9.2018

Viimeisin muutos 11.11.2021

 

1.Rekisterinpitäjä

Oulun yliopiston geologinen kerho Nikoli ry

Linnanmaa 90014 OULUN YLIOPISTO Finland

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kaarin Hälinen

 

3. Rekisterin nimi

Nikolin 60-vuotisvuosijuhlien osallistujalista.

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on osallistujan vapaaehtoinen suostumus. Kerättyjä henkilötietoja käytetään Nikolin 60-vuotisvuosijuhlien järjestämiseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

Nimi, sähköpostiosoite, tiedot ruokailun järjestämistä varten (mm. allergiat).

Tapahtuman jälkeen tietoja säilytetään sen verran kuin on tarpeellista esimerkiksi laskutuksen kannalta säilyttää, jonka jälkeen tiedot poistetaan välittömästi

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään sähköisen ilmoittautumislomakkeen kautta

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Kerättyjä tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Pääsy kerättyihin henkilötietoihin on rajattu ainoastaan vastuuhenkilölle hallituksesta ja tapahtuman pääasiallisille järjestäjille.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä, tai ettei hänestä ole tietoja rekisterissä, sekä vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Tarkastusoikeuttaan käyttävän on todistettava henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)

 

Briefly in English:

The information gathered here will be used for organising Nikoli’s 60-year Anniversary ball. The information will be gathered to know who is participating and organizising the event and so on. All information will be stored until the event is over and everyone has payed the entrance fee.

 

The provided information will only be visible to the people organising the event. Kaarin Hälinen is responsible for handling the provided information.

Kysyttävää?

Vuosijuhlatoimikunta ja/tai Nikolin hallitus vastaa kaikkiin kysymyksiisi!

 

Esitä kysymyksesi sähköpostitse nikoli.hallitus@lists.oulu.fi 

Vuosijuhlia tukemassa

firefox.png
magnus.png
AFRY_Logotyp_Horizontal_Explainer_black.png
palsa.png
crslaboratories.png
rupert-resources-2018.png
kati.png
2017_Sitowise_logo_D_RGB_WHITE.png
oms.png
grm.png
Lat66-logo.png
Yara_logo_for_retail_signage.png
logo geologiliitto_edited.png
Finnish_Minerals_Group_-_Logo_-_FI&EN_edited.png
anglo-american-logo-high-res_edited.png
radai-white.png
agnico.png
loimu.png
bottom of page